Januari

Januari är sedan lång tid tillbaka årets första månad. Det fanns för länge, länge sedan en gud i det romerska riket som kallades för Janus. Det sägs att Janus hade två huvuden, som kunde se åt olika håll. Ett huvud som såg in i framtiden och det andra huvudet som såg bakåt in i forntiden. Han var ingångens gud och i det gamla Forum Romanum i Rom är han knuten till porten vid helgedomen. Före ett krigståg helgades alltid hären här och porten stod alltid öppen när romarna förde krig.

Guden Janus vittnar om något nytt, en början. Det blir en förändring och du har chansen att börja om på nytt. När det blev år 2000, ett nytt millenium, då en del förutspådde att jorden skulle gå under. Jag fann en sekt, som det stod om på text-TV vid det här tillfället. Det var en 80-årig man som hade förutspått att ett eldregn skulle komma den 1:a januari år 2000. Medlemmarna i sekten hade därför byggt så kallade frälsningstunnlar för att undkomma detta eldregn. När detta eldregn sedan inte inträffade åkte de besvikna medlemmarna
hem och sektledaren skyllde på Satan. (Det är bekvämt att ta till något som Satan i dessa tillfällen!) Personligen trodde jag att fler sekter skulle uppkomma med tanke av att det var ett tusenårsskifte. Ofta tror man på en stor förändring vid jämna tal. Det kan historien intyga.

Förändringen för den vanliga människan den 1:a januari är nog att man vill starta om på nytt, göra nya saker eller att allt ska vara som vanligt. Kanske att man lovade sig själv, i ett svagt ögonblick på nyårsafton, att man skulle motionera mera och äta rätt och …nä det tar vi nästa vecka!

© Chatarina Lundqvist – 2019