Sveriges nationaldag

Den 6:e juni firar Sverige nationaldag sedan 1983. Tidigare var denna dag endast en flaggdag.
Varför firar Sverige nationaldag den 6:e juni?
Hur många av er vet det? Ja, jag visste det inte heller förrän jag undersökte saken. Den 6:e juni 1523 skulle Gustav Vasa ha valts till kung av riksdagen i Strängnäs och samma datum 1809 skulle man ha antagit Sveriges grundlag. Detta anses vara två viktiga händelser i en nations historia. Sverige fick en egen regent efter att ha varit ockuperat av Danmark och under Kristian Tyranns välde som bland annat ledde till Stockholms blodbad. Att få en egen grundlag betyder att vi har lagstiftat om frihet och rättvisa för våra medborgare. Allt detta tar man som självklart idag och det är mycket få som tänker på varför det är nationaldag – men det drar sig tillbaka långt i historien innan vi kunde finna svaret på denna fråga!

© Chatarina Lundqvist – 1998